dijous, 27 de març de 2014

Los Gratsons: "Arráncalo"

Fa un parell d'entrades parlàvem del recopilatori que Munster ha publicat dedicat al pop-rock espanyol preBeatles. Los Gratsons no hi apareixen, però hi haurien encaixat perfectament. Tampoc no apareixen a Eco i distorsió, però sens dubte ho haurien de fer en una hipotètica ampliació o segon volum, ja que resulta un conjunt força interessant especialment pel seu caràcter pioner. Com que no disposo d'informació de primera mà, prefereixo remetre-us al que n'explica La Fonoteca, però en tot cas sí que val la pena apuntar que es van formar el 1961 i que el seu primer EP va aparèixer a l'octubre del 62, la qual cosa els converteix en un dels primers conjunts barcelonins a enregistrar. D'aquest primer EP podeu escoltar aquest "Rip it up" de Little Richard, tot un repte que superen dignament.
CAST: Hace un par de entradas hablábamos del recopilatorio que Munster ha publicado dedicado al pop-rock español preBeatles. Los Gratsons no aparecen en él, pero habrían encajado perfectamente. Tampoco aparecen en Eco i distorsió, pero sin duda lo tendrían que hacer en una hipotética ampliación o segundo volumen, puesto que resulta un conjunto bastante interesante especialmente por su carácter pionero. Cómo no dispongo de información de primera mano, prefiero remitiros a lo que explica La Fonoteca, pero en todo caso sí que vale la pena apuntar que se formaron en 1961 y que su primer EP apareció en octubre del 62, lo cual los convierte en uno de los primeros conjuntos barceloneses en grabar. De este primer EP podéis escuchar este "Rip it up" de Little Richard, todo un reto que superan dignamente.

dimarts, 18 de març de 2014

El que podeu comprar legalment... i el que encara falta per reeditar

Si sou seguidors d'aquest bloc ja sabreu que sovint em lamento que aquesta o aquella cançó no han estat reeditades en format digital, i a vegades en cap format des de la seva publicació original. Sóc dels que pensa que aquest és un dels elements que més clarament demostren la poca consideració que la música pop encara té aquest país. No vull insistir ara sobre el tema, però sí repassar, dels grups inclosos al llibre Eco i distorsió, quins és possible ara comprar-ne la seva discografia de forma legal.

En aquest sentit, sens dubte els més afortunats han estat els que en el seu moment van fitxar per EMI - La Voz de Su Amo: Mustang, Lone Star, Salvajes i Picnic. EMI no ha deixat mai d'explotar amb certa dignitat el seu catàl·leg, ja fos reeditant els LPs i recopilatoris originals o bé mitjançant noves compilacions. A més, en anys recents aquests grups també han estat objecte d'atenció de la companyia discogràfica especialitzada Rama Lama Music, que igualment ha llençat en CD volums dedicats a Sirex, Cheyenes i Álex y los Findes. Generalment, aquesta és la forma més recomanable per accedir al repertori de tots els grups esmentats. Val a dir que les reedicions de Rama Lama estan ben lluny de la perfecció (algun cop he sentit a dir que Rama Lama és la Rhino espanyola, cosa que és una exageració gairebé ofensiva), però si més no acostumen a ser molt exhaustives i incorporen la informació mínimament exigible. I existeixen, que no és poca cosa, com veurem.

Si dels conjunts esmentats és relativament senzill accedir a la seva discografia, després ens trobem aquells que només se'n pot gaudir d'una part. L'exemple paradigmàtic serien els Gatos Negros, dels quals és incomprensible que no existeixi ara per ara una bona reedició integral dels set EPs i set singles que van publicar durant els 60. Sí que està reeditat en CD -sense gaire gràcia- el seu imprescindible LP del 1966 i en compacte també existeix una recopilació de vint temes que BMG va incloure dins una sèrie anomenada "Pop de los 60" en la què també van aparèixer volums dedicats a Cheyenes i Sirex, entre d'altres. La portada és horrible, no hi ha més informació que els autors de les cançons i la selecció de temes no sembla respondre a cap criteri racional, però és el que hi ha.


Pitjor encara és el que un pot aconseguir de Los Catinos: malgrat arribar a publicar 12 EPs i 14 singles, en CD només hi ha una recopilació amb catorze temes, enquadrada en la sèrie "Singles Collection" amb la què Divucsa va recuperar fa uns anys part del catàleg de Belter, de presentació infame. A més, correspon al període menys interessant de la trajectòria del grup, del 1966 en endavant, mentre queda inèdita tota la seva discografia a Vergara. De Los Pájaros Locos, que van editar 16 EPs, existeix aparentment un recopilatori publicat per OK Records i que recull 24 cançons del grup, innecessàriament dividides en dos CDs, però jo no l'he arribat a veure mai...


Després ja vénen aquells conjunts que, senzillament, no han estan disponibles en CD. Sí, és possible trobar alguna cançó en algun recopilatori, però em refereixo ara a poder comprar alguna referència dedicada a ells. En algun cas l'excusa pot ser que la discografia seria massa curta, com ara Los No, que només van publicar dos EPs, però també és cert que la mateixa Rama Lama sovint ha publicat volums amb discografies complertes de diversos grups.

Pel que fa a Los Go-Go, tot i que la seva discografia oficial també és curta (un EP i tres singles) ofereixo la idea de completar un volum incloent-hi els temes inèdits que van aparèixer en el volum 95 de la col·lecció Historia de la Música Pop Española, el single en solitari de Jordi Querol i, per què no, el single de Vértice, que al cap i a la fi van ser l'evolució natural de Los Go-Go. Es podria arrodonir un bonic CD amb algunes de les cançons de l'LP Rock & Roll Music que Max Sunyer va editar el 1972, amb Jordi Querol de vocalista. 

Potser Los Jóvenes siguin avui un grup poc recordat, però de ben segur que ho continuaran sent si ningú es planteja reeditar els seus 5 EPs i dos singles (24 temes, ideal per un CD). I resulta també sorprenent que tot i que en els darrers anys s'ha posat força èmfasi a recuperar el pop 60's en català, no hi hagi disponible la discografia d'Els Dracs (7 EPs i un single) en CD.

I el que ja és directament imperdonable és que no estiguin disponibles els dos EPs d'Els Tres Tambors, del més interessant i singular de l'escena 60's catalana. I, ja posats a demanar miracles, si algú fos capaç de localitzar els temes que havien de formar el seu primer LP -Jordi Batiste explica que tenien acabat mig disc quan el grup es va separar-, la meva felicitat seria completa.

Queda feta la carta als Reis, a veure si algú ens escolta... I si algú sap d'alguna reedició que se m'hagi escapat, que ho digui!!!

CAST: Si sois seguidores de este blog ya sabréis que a menudo me lamento que esta o aquella canción no han sido reeditadas en formato digital, y a veces en ningún formato desde su publicación original. Soy de los que piensa que este es uno de los elementos que más claramente demuestran la poca consideración que la música pop todavía tiene este país. No quiero insistir ahora sobre el tema, pero sí repasar, de los grupos incluidos en el libro Eco i distorsió, cuáles es posible ahora comprar su discografía de forma legal.
En este sentido, sin duda los más afortunados han sido los que en su momento ficharon por EMI - La Voz de Su Amo: Mustang, Lone Star, Salvajes y Picnic. EMI no ha dejado nunca de explotar con cierta dignidad su catálogo, ya fuera reeditando los LPs y recopilatorios originales o bien mediante nuevas compilaciones. Además, en años recientes estos grupos también han sido objeto de atención de la compañía discográfica especializada Rama Lama Music, que igualmente ha lanzado en CD volúmenes dedicados a Sirex, Cheyenes y Álex y los Findes. Generalmente, esta es la forma más recomendable para acceder al repertorio de todos los grupos mencionados. Hay que decir que las reediciones de Rama Lama están bien lejos de la perfección (alguna vez he oído decir que Rama Lama es la Rhino española, cosa que es una exageración casi ofensiva), pero cuando menos acostumbran a ser muy exhaustivas e incorporan la información mínimamente exigible. Y existen, que no es poca cosa, como veremos.
Si de los conjuntos mencionados es relativamente sencillo acceder a su discografía, después nos encontramos aquellos que sólo se puede disfrutar de una parte. El ejemplo paradigmático serían los Gatos Negros, de los cuales es incomprensible que no exista hoy por hoy una buena reedición integral de los siete EPs y siete singles que publicaron durante los 60. Sí que está reeditado en CD -sin mucha gracia- su imprescindible LP del 1966 y en compacto también existe una recopilación de veinte temas que BMG incluyó dentro de una serie llamada "Pop de los 60" en la que también aparecieron volúmenes dedicados a Cheyenes y Sirex, entre otros. La portada es horrible, no hay más información que los autores de las canciones y la selección de temas no parece responder a ningún criterio racional, pero es lo que hay.
Peor todavía es lo que uno puede conseguir de Los Catinos: a pesar de llegar a publicar 12 EPs y 14 singles, en CD sólo hay una recopilación con catorce temas, encuadrada en la serie "Singles Collection" con la que Divucsa recuperó hace unos años parte del catálogo de Belter, de presentación infame. Además, corresponde al periodo menos interesante de la trayectoria del grupo, del 1966 en adelante, mientras queda inédita toda su discografía en Vergara. De Los Pájaros Locos, que editaron 16 EPs, existe aparentemente un recopilatorio publicado por OK Records y que recoge 24 canciones del grupo, innecesariamente divididas en dos CDs, pero yo no lo he llegado a ver nunca...
Después ya vienen aquellos conjuntos que, sencillamente, no han están disponibles en CD. Sí, es posible encontrar alguna canción en algún recopilatorio, pero me refiero a poder comprar alguna referencia dedicada específicamente a ellos. En algún caso la excusa puede ser que la discografía sería demasiado corta, como por ejemplo Los No, que sólo publicaron dos EPs, pero también es cierto que la misma Rama Lama a menudo ha publicado volúmenes con discografías completas de varios grupos.
En cuanto a Los Go-Go, a pesar de que su discografía oficial también es corta (un EP y tres singles) ofrezco la idea de completar un volumen incluyendo los temas inéditos que aparecieron en el volumen 95 de la colección Historia de la Música Pop Española, el single en solitario de Jordi Querol y, por qué no, el single de Vértice, que al fin y al cabo fueron la evolución natural de Los Go-Go. Se podría redondear un bonito CD con algunas de las canciones del LP Rock & Roll Music que Max Sunyer editó el 1972, con Jordi Querol de vocalista.
Quizás Los Jóvenes sean hoy un grupo poco recordado, pero a buen seguro que lo continuarán siendo si nadie se plantea reeditar sus 5 EPs y dos singles (24 temas, ideal por un CD). Y resulta también sorprendente que a pesar de que en los últimos años se ha puesto bastante énfasis a recuperar el pop 60's en catalán, no esté disponible la discografía de Els Dracs (7 EPs y un single) en CD.
Y lo que ya es directamente imperdonable es que no estén disponibles los dos EPs de Els Tres Tambors, de lo más interesante y singular de la escena 60's catalana. Y, ya puestos a pedir milagros, si alguien fuera capaz de localizar los temas que tenían que formar su primer LP -Jordi Batiste explica que tenían acabado medio disco cuando el grupo se separó-, mi felicidad sería completa.
Queda hecha la carta a los Reyes, a ver si alguien nos escucha... ¡Y si alguien sabe de alguna reedición que se me haya escapado, que lo diga!!!

dilluns, 10 de març de 2014

Twist i altres balls de moda, via Munster

Munster Records, així com les seves filials Vampisoul o Vinilíssimo, ens han donat més d'una alegria als aficionats a mirar cap enrere per saber què passava a casa nostra als anys 60. Aquest cop directament editat per la marca mare, Pippermint Twist. Rockin' Twist, Instrumentals, Exotica and other sounds from Spain 1958-1966 és un altre d'aquests recopilatoris fabulosos marca de la casa, aparegut a finals de l'any passat en CD i en doble vinil. Un total de 24 temes que, com el títol indica, es concentra en el que en podríem dir pop hispà pre-Beatles, és a dir que ens trobem alguna mostra de rock clàssic (com un impagable "Johnny, sé bueno" de Chuck Berry en versió de Los Pantalones Azules que no tenen cap problema a pronunciar "Johnny" amb la "j" aspirada), molt de twist i ballables en general i algunes cançons directament inclassificables. Un cop més, la presentació és excel·lent, amb reproduccions de les portades de tots els discos originals, crèdits i un text explicatiu de cada tema.

La nòmina de conjunts catalans és força nombrosa, inclosos els Sirex (amb el seu únic tema enregistrat en anglès), The Finder's (abans de la divisió que comportaria el naixement d'Álex y los Findes) o fins i tot Els 4 Gats, acompanyant altres noms de la resta de l'estat com Pekenikes, Relámpagos o els sevillans The Rocking Boys (que il·lustren la portada del CD). Però el més interessant és quan la recopilació deixa de banda els conjunts explícitament pop per ocupar-se d'aquells artistes amb una vinculació més tangencial amb els ritmes moderns. És aquí quan ens apareixen figures com Rudy Ventura (amb un gens menyspreable twist propi del 1961!) o el Cuarteto Maranatha, també barcelonins, interpretant gospel (!?).

Vaja, imprescindible...


CAST: Munster Records, así como sus filiales Vampisoul o Vinilíssimo, nos han dado más de una alegría a los aficionados a mirar hacia atrás para saber qué pasaba en casa nuestra en los 60. Esta vez directamente editado por la marca madre, Pippermint Twist. Rockin' Twist, Instrumentales, Exotica and other sounds from Spain 1958-1966 es otro de estos recopilatorios fabulosos marca de la casa, aparecido a finales del año pasado en CD y doble vinilo. Un total de 24 temas que, como el título indica, se concentra en lo que podríamos llamar pop hispano pre-Beatles, es decir que nos encontramos alguna muestra de rock clásico (como un impagable "Johnny, sé bueno" de Chuck Berry en versión de Los Pantalones Azules que no tienen ningún problema a pronunciar "Johnny" con la "j" aspirada), mucho twist y bailables en general y algunas canciones directamente inclasificables. Una vez más, la presentación es excelente, con reproducciones de las portadas de todos los discos originales, créditos y un texto explicativo de cada tema.
La nómina de conjuntos catalanes es bastante numerosa, incluidos los Sirex (con su único tema grabado en inglés), The Finder's (antes de la división que comportaría el nacimiento de Álex y los Findes) o incluso Els 4 Gats, acompañando a otros nombres del resto del estado como Pekenikes, Relámpagos o los sevillanos The Rocking Boys (que ilustran la portada del CD). Pero lo más interesante es cuando la recopilación deja a un lado a los conjuntos explícitamente pop para ocuparse de aquellos artistas con una vinculación más tangencial con los ritmos modernos. Es aquí cuando nos aparecen figuras como Rudy Ventura (¡con un nada despreciable twist propio del 1961) o el Cuarteto Maranatha, también barceloneses, interpretando gospel (!?).
Vaya, imprescindible...