divendres, 31 de gener de 2014

El martell de Pete Seeger

Quina influència va exercir el recentment finat Pete Seeger sobre els músics catalans? Les necrològiques aparegudes als mitjans de comunicació catalans s'han referit sobretot a la seva relació amb el moviment folk i cançó d'autor. Així, s'ha destacat que Seeger va servir com inspiració i / o influència tant en termes d'actitud (en el cas de Raimon), com de repertori (a finals dels 60, quan el Grup de Folk s'acosta al folk song nord-americà, enfront el model més afrancesat que havia adoptat inicialment la Nova Cançó) i també d'interpretació: Pete Seeger no és només un cantant sinó que, per damunt d'això, fa cantar el públic que l'escolta. Aquest model participatiu que és característic del Grup de Folk i d'alguns dels seus components com Xesco Boix està clarament heretat de Seeger. S'ha parlat també abastament de la seva visita del 1971.

Certament, és lògic que una figura tan clarament incòmoda en el context franquista com la de Seeger (que, per exemple, era un dels grans difusors de les cançons de la Brigada Lincoln que havia lluitat en el bàndol republicà) obtingués ressó bàsicament en aquells cercles més oposats al règim... Però precisament per això encara resulta més fascinant que, el 1964, mitja Catalunya estigués cantant i ballant una cançó seva: "If I had a hammer". I és més irònic encara si pensem que Pete Seeger va cantar la cançó per primer cop en públic el 1949 en una trobada del partit comunista nord-americà!!!

Pete Seeger amb Raimon en la seva visita a Barcelona el 1971. El seu concert va ser suspès en el darrer moment.

Com va arribar aquesta cançó potencialment subversiva, que parlava de la pau i l'amor entre tots els homes i dones, a convertir-se en un hit innocu a l'Espanya franquista? Val a dir que quan va ser enregistrada inicialment per The Weavers (el grup de Seeger) no va obtenir gaire èxit ni tan sols al seu país. Una dècada després, amb un canvi de melodia i en un context diferent (eren els anys de l'optimisme kennedyà), el trio Peter, Paul & Mary sí que van aconseguir colar-la al top ten nord-americà. I el 1963, Trini Lopez en faria una nova lectura, directament pop (incorporant el característic "Uuuh" inicial que repetirien les versions posteriors), amb la que arribaria al número 3 de les llistes de vendes.

D'aquí, la cançó viatjaria a tot el món, traduïda a moltíssimes llengües (curiosament, la primera versió en català potser sigui "Es martellet", de l'inefable duet infantil mallorquí Queta i Teo). A Barcelona, l'any 1964 va ser l'any de "Si yo tuviera un martillo", enregistrada entre d'altres en EPs dels Sirex, Los Catinos o el cantant melòdic Francisco Heredero, tot i que, com casualment explicàvem en la nostra entrada anterior, qui va treure'n més rendiment va ser Sonia: l'èxit de la seva versió va fer que fins i tot se la conegués popularment com "la chica del martillo". En recollim, però, una altra versió d'una altra chica ye-yé: la que en va fer Gelu -granadina però afincada a la capital catalana- en l'únic EP en què va fer servir com a grup d'acompanyament un altre grup de la ciutat, Los Mustang. Totes elles versions ben innocents (a la resta d'Espanya en trobem a càrrec de Los Relámpagos i Los Tamara, entre d'altres): de ben segur ni el públic ni tan sols els intèrprets eren conscients de la càrrega de profunditat que s'amagava en l'origen i l'autoria d'aquella tonada simpàtica i ballable.CAST: ¿Qué influencia ejerció el recientemente finado Pete Seeger sobre los músicos catalanes? Las necrológicas aparecidas a los medios de comunicación catalanes se han referido sobre todo a su relación con el movimiento folk y canción de autor. Así, se ha destacado que Seeger sirvió como inspiración y / o influencia tanto en términos de actitud (en el caso de Raimon), como de repertorio (a finales de los 60, cuando el Gruo de Folk se acerca al folk song norteamericano, enfrente el modelo más afrancesado que había adoptado inicialmente la Nova Cançó) y también de interpretación: Estalle Seeger no es sólo un cantante sino que, por encima de esto, hace cantar el público que le escucha. Este modelo participativo que es característico del Grup de Folk y de algunos de sus componentes como Xesco Boix está claramente heredado de Seeger. Se ha comentado también  su visita del 1971.
Ciertamente, es lógico que una figura tan claramente incómoda en el contexto franquista como la de Seeger (que, por ejemplo, era uno de los grandes difusors de las canciones de la Brigada Lincoln que había luchado en el bando republicano) obtuviera reconocimiento básicamente en aquellos círculos más opuestos al régimen... Pero precisamente por eso todavía resulta más fascinante que, en 1964, media Cataluña estuviera cantando y bailando una canción suya: "If Y had a hammer". ¡¡¡Y es más irónico todavía si pensamos que Pete Seeger cantó la canción por primera vez en público el 1949 en un encuentro del partido comunista norteamericano!!!
¿Como llegó esta canción potencialmente subversiva, que hablaba de la paz y el amor entre todos los hombres y mujeres, a convertirse en un hit inocuo en la España franquista? Justo es decir que cuando fue grabada inicialmente por The Weavers (el grupo de Seeger) no obtuvo mucho éxito ni siquiera en su país. Una década después, con un cambio de melodía y en un contexto diferente (eran los años del optimismo kennedyano), el trío Peter, Paul & Mary sí que consiguieron colarla en el top ten norteamericano. Y en 1963, Trini Lopez haría una nueva lectura, directamente pop (incorporando el característico "Uuuh" inicial que repetirían las versiones posteriores), con la que llegaría al número 3 de las listas de ventas.
De aquí, la canción viajaría en todo el mundo, traducida a muchísimas lenguas (curiosamente, la primera versión en catalán quizás sea "Es martellet", del inefable dúo infantil mallorquín Queta y Teo). En Barcelona, 1964 fue el año de "Si yo tuviera un martillo", grabada entre otros en EPs de los Sirex, Los Catinos o el cantante melódico Francisco Heredero, a pesar de que, cómo casualmente explicábamos en nuestra entrada anterior, quién sacó más rendimiento fue Sonia: el éxito de su versión hizo que incluso se la conociera popularmente como "la chica del martillo". Recogemos, sin embargo, la versión de otra chica ye-yé: la que hizo Gelu -granadina pero afincada en la capital catalana- en el único EP en que usó como grupo de acompañamiento otro grupo de la ciudad, Los Mustang. Todas ellas versiones muy inocentes (en el resto de España encontramos a cargo de Los Relámpagos y Los Tamara, entre otros): a buen seguro ni el público ni siquiera los intérpretes eran conscientes de la carga de profundidad que se escondía en el origen y la autoría de aquella cancioncilla simpática y ballable. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada