dissabte, 7 de març de 2015

Lita Torelló: "Alguien ye-yé"

Continuem amb solistes, i en aquest cas és el torn de Lita Torelló, una de les més prolífiques de les cantants ie-iés barcelonines, ja que va publicar un gran nombre d'EPs per Vergara entre 1961 i 1967 (i també alguns en català per Concèntric). D'ella recuperem aquesta cançó del 1965, signada per Walker i Ramos Prada, amb la que la cantant buscava de remarcar la seva modernitat apuntant-se a la paraula de moda, tot i que curiosament qui és ye-yé no és ella sinó aquest "alguien", adornat per totes les virtuts que se li suposen: parlar anglès, beure ginebra... Si més, no la credibilitat de la cançó es veu reforçada perquè l'acompanyament és a càrrec d'un conjunt elèctric, amb protagonisme de la guitarra, i no l'habitual orquestra embafadora.
CAST: Continuamos con solistas, y en este caso es el turno de Lita Torelló, una de las más prolíficas de las cantantes ye-yés barcelonesas, puesto que publicó un gran número de EPs para Vergara entre 1961 y 1967 (y también algunos en catalán por Concèntric). De ella recuperamos esta canción del 1965, firmada por Walker y Ramos Prada, con la que la cantante buscaba remarcar su modernidad apuntándose la palabra de moda, a pesar de que curiosamente quién es ye-yé no es ella sino este "alguien", adornado por todas las virtudes que se le suponen: hablar inglés, beber ginebra... Cuanto menos, la credibilidad de la canción se ve reforzada porque el acompañamiento es a cargo de un conjunto eléctrico, con protagonismo de la guitarra, y no la habitual orquesta empalagosa. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada