dijous, 3 de gener de 2013

Qui són els de la foto de portada del bloc?

Efectivament: quin és el grup de la fotografia que encapçala aquest bloc? Es tracta d'Álex y los Findes, actuant a Snoopy's, el club mallorquí en el que van exercir d'atracció principal durant quatre estius consectius. La fotografia pertany a la col·lecció privada de Dionís Bel, el guitarra solista (a la fotografia és el guitarrista de la dreta). Álex y los Findes és un dels conjunts que vaig incloure a la recerca que ha donat lloc a Eco i distorsió i, de fet, un dels que jo crec que li dóna més sentit: es tracta d'un grup de trajectòria llarga (pràcticament tota la dècada dels 60), que va aconseguir una popularitat important i va enregistrar força discos (sis EP's amb Marbella i Discophon), però que avui en dia és poc recordat i sobre el qual pràcticament no hi havia informació directa (les notes de la reedició dels seus discos fetes per Ramalama, per exemple, són força pobres).

I el cert és que, potser per això, va ser un dels grups que em va costar més localitzar-ne algun component. Val a dir que l'única informació de què jo disposava eren els noms i primer cognom dels membres del grup, segons apareixien recollides a les "Microbiografías" de la revista Fans. Finalment va ser Víctor Portolés, de Los No, qui em va proporcionar la pista per rastrejar-los. En comentar-li, en acabar la seva entrevista, que no hi havia manera de localitzar els Findes, em va dir que, recentment, una parenta seva li havia comentat que coincidia en una coral amb la dona d'un dels components del grup. Uns dies més tard, Portolés em va proporcionar el telèfon de Bel -que a la "microbiografía" apareixia com a "Dennis" i no Dionís-, i ell va estar encantat d'atendre'm juntament amb Robert Castro. Així vaig descobrir que, de fet, ells dos eren els únics supervivents de la formació clàssica del grup. També vaig descobrir que difícilment hauria localitzat mai Álex Prieto, el cantant, ja que en realitat es deia Ferran Aliert Prieto, però havia estat rebatejat artísticament per aquelles coses del màrqueting.

Portada del darrer EP del grup.

Álex y los Findes representen prou bé molts grups de la seva generació. Com deia, van assolir una popularitat notable i, segons ells mateixos expliquen, eren una banda de directe molt eficient. El problema -com en tants altres casos- és que això no va quedar gens reflectit en la seva discografia. En part, com ells admeten, perquè tampoc no li van donar gaire importància. Així, en disc Álex y los Findes es van limitar bàsicament a enregistrar covers en castellà de cançons d'èxit, que sovint ni tan sols seleccionaven ells. Des de la distància, Robert Castro opinava que el que els havia faltat era haver enregistrat una cançó d'èxit, d'aquelles que immediatament s'associa a un grup. "La quantitat de gent que ha viscut gràcies a una cançó!", deia. I realment és una llàstima que no s'esforcessin més a composar, perquè el grapat de cançons pròpies que es pot trobar a la seva discografia és realment el més interessant d'aquests...

Val a dir que el Robert i el Dionís continuen tocant ocasionalment amb uns nous Los Findes...

I si voleu saber més coses sobre Álex y los Findes només us heu de descarregar el llibre Eco i distorsió


CAST: ¿Quiénes son los de la foto de portada del blog?
Efectivamente: ¿cuál es el grupo de la fotografía que encabeza este blog? Se trata de Álex y los Findes, actuando en Snoopy's, el club mallorquín en el que ejercieron de atracción principal durante cuatro veranos consectivos. La fotografía pertenece a la colección privada de Dionís Bel, el guitarra solista (en la fotografía es el guitarrista de la derecha). Álex y los Findes es uno de los conjuntos que incluí a la investigación que ha resultado en Eco i distorsió y, de hecho, uno de los que yo creo que le da más sentido: se trata de un grupo de trayectoria larga (prácticamente toda la década de los 60), que consiguió una popularidad importante y grabó bastantes discos (seis EPs con Marbella y Discophon), pero que hoy en día es poco recordado y sobre el cual prácticamente no había información directa (las notas de la reedición de sus discos hechas por Ramalama, por ejemplo, son bastante pobres).
Y lo cierto es que, quizás por eso, fue uno de los grupos de los que me costó más localizar algún componente. Hay que decir que la única información de qué yo disponía eran los nombres y primer apellido de los miembros del grupo, según aparecían recogidas en las "Microbiografías" de la revista Fans. Finalmente fue Víctor Portolés, de Los No, quién me proporcionó la pista para rastrearlos. Al comentarle, al acabar su entrevista, que no había manera de localizar a los Findes, me dijo que, recientemente, una pariente le había comentado que coincidía en una coral con la mujer de uno de los componentes del grupo. Unos días más tarde, Portolés me proporcionó el teléfono de Bel -que en la "microbiografía" aparecía como "Dennis" y no Dionís-, y él estuvo encantado de atendereme junto con Robert Castro. Así descubrí que, de hecho, ellos dos eran los únicos supervivientes de la formación clásica del grupo. También descubrí que difícilmente habría localizado nunca Álex Prieto, el cantante, puesto que en realidad se llamaba Ferran Aliert Prieto, pero había sido rebautizado artísticamente por aquellas cosas del marketing.
Álex y los Findes representan bastante bien a muchos grupos de su generación. Cómo decía, lograron una popularidad notable y, según ellos mismos explican, eran una banda de directo muy eficiente. El problema -como en tantos otros casos- es que esto no quedó nada reflejado en su discografía. En parte, como ellos admiten, porque tampoco le dieron mucha importancia. Así, en disco Álex y los Findes se limitaron básicamente a grabar covers en castellano de canciones de éxito, que a menudo ni siquiera seleccionaban ellos. Desde la distancia, Robert Castro opinaba que el que los había faltado era haber grabado una canción de éxito, de aquellas que inmediatamente se asocia a un grupo. "La cantidad de gente que ha vivido gracias a una canción!", decía. Y realmente es una lástima que no se esforzaran más a componer, porque el puñado de canciones propias que se puede encontrar a su discografía es realmente el más interesante de ésta...
Por cierto, Robert y Dionís continúan tocando ocasionalmente con unos nuevos Los Findes...
Y si queréis saber más cosas sobre Álex y los Findes sólo os tenéis que descargar el libro Eco i distorsió

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada